Skip to main content

Anhidrija značenje

šta znači Anhidrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anhidrija (od grčke reči: ap, hydor) bezvodnost, nestašica vode, suša; anidrija.

Reč Anhidrija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ап, хyдор) безводност, несташица воде, суша; анидрија.


Anhidričan hem. slobodan od vode, kome je oduzeta voda, npr. soli i oksidi....
Anhidrit hem. sumporno-- kiseli kreč kome je oduzeta voda....
Anhidrija bezvodnost, nestašica vode, suša; anidrija....
Anhidrid hem. jedinjenje kiseonika sa nekim elementom bez vodoni-ka, ali koj...
Anhelacija kratko, teško udisanje vazduha, dahtanje, zadihanost....
Sve reči na slovo a