Skip to main content

Ansambl značenje

šta znači Ansambl

Na latinici: Definicija i značenje reči Ansambl (fr. ensemble) celina, skup, zajednica; sklad, slaganje, sloga; ansambl-igra zajednička igra više glumaca (suprotno: soloigra); ansambl-partija kuz. operske partije u kojima pevaju više od četiri glasa.

Reč Ansambl sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. енсембле) целина, скуп, заједница; склад, слагање, слога; ансамбл-игра заједничка игра више глумаца (супротно: солоигра); ансамбл-партија куз. оперске партије у којима певају више од четири гласа.


Anšlus priključenje, pripajanje, prisajedinjenje, pridruženje, spa-janje; p...
Anšerirati trg. nuditi više, dati više pri nadmetanju; poskupljivati, podizati ...
Anšer trg. bolja ponuda na javnoj prodaji; podizanje cene, poskuplji-vanje...
Anšantirati očarati, oča-ravati, opčiniti, opčišavati, zadiviti, zadivljavati, ...
Ansilaža smeštanje žita u podzemne rupe, u silose, radi čuvanja, utrapljavan...
Ansent voj. obim, nasip, bedem, pojas nekog utvrđenja, spoljašnji delovi j...
Sve reči na slovo a