Skip to main content

Ansambl

Šta znači Ansambl


Ansambl značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ansambl (od francuske reči: ensemble) celina, skup, zajednica; sklad, slaganje, sloga; ansambligra zajednička igra više glumaca (suprotno: soloigra); ansamblpartija kuz. operske partije u kojima pevaju više od četiri glasa.

Reč Ansambl napisana unazad: lbmasna

Ansambl se sastoji od 7 slova.

sta je Ansambl

Slično:
Šta znači Anšlus priključenje, pripajanje, prisajedinjenje, pridruženje, spa...
Šta znači Anšerirati trg. nuditi više, dati više pri nadmetanju; poskupljivati,...
Šta znači Anšer trg. bolja ponuda na javnoj prodaji; podizanje cene, posku...
Šta znači Anšantirati očarati, oča-ravati, opčiniti, opčišavati, zadiviti, zadiv...
Šta znači Ansilaža smeštanje žita u podzemne rupe, u silose, radi čuvanja, u...
Šta znači Ansent voj. obim, nasip, bedem, pojas nekog utvrđenja, spoljašnj...