Skip to main content

Anšerirati značenje

šta znači Anšerirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anšerirati (fr. encherir)trgovina: nuditi više, dati više pri nadmetanju; poskupljivati, podizati cenu

Reč Anšerirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. енцхерир) трг. нудити више, дати више при надметању; поскупљивати, подизати цену


Anšlus priključenje, pripajanje, prisajedinjenje, pridruženje, spa-janje; p...
Anšerirati trg. nuditi više, dati više pri nadmetanju; poskupljivati, podizati ...
Anšer trg. bolja ponuda na javnoj prodaji; podizanje cene, poskuplji-vanje...
Anšantirati očarati, oča-ravati, opčiniti, opčišavati, zadiviti, zadivljavati, ...
Ansilaža smeštanje žita u podzemne rupe, u silose, radi čuvanja, utrapljavan...
Ansent voj. obim, nasip, bedem, pojas nekog utvrđenja, spoljašnji delovi j...
Sve reči na slovo a