Skip to main content

Ansent značenje

šta znači Ansent

Na latinici: Definicija i značenje reči Ansent (fr. enceindre, enceinte) vojska: obim, nasip, bedem, pojas nekog utvrđenja, spoljašnji delovi jedne tvrđave; lovački: opkoljavanje divljači, zagrađeno (ili: opkoljene) zemljište.

Reč Ansent sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. енцеиндре, енцеинте) вој. обим, насип, бедем, појас неког утврђења, спољашњи делови једне тврђаве; лов. опкољавање дивљачи, заграђено (или: опкољене) земљиште.


Anšlus priključenje, pripajanje, prisajedinjenje, pridruženje, spa-janje; p...
Anšerirati trg. nuditi više, dati više pri nadmetanju; poskupljivati, podizati ...
Anšer trg. bolja ponuda na javnoj prodaji; podizanje cene, poskuplji-vanje...
Anšantirati očarati, oča-ravati, opčiniti, opčišavati, zadiviti, zadivljavati, ...
Ansilaža smeštanje žita u podzemne rupe, u silose, radi čuvanja, utrapljavan...
Ansent voj. obim, nasip, bedem, pojas nekog utvrđenja, spoljašnji delovi j...
Sve reči na slovo a