Skip to main content

Anšantirati značenje

šta znači Anšantirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anšantirati (fr. enchanter) očarati, oča-ravati, opčiniti, opčišavati, zadiviti, zadivljavati, ushititi, ushićivati; pr. an-šantiran.

Reč Anšantirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. енцхантер) очарати, оча-равати, опчинити, опчишавати, задивити, задивљавати, усхитити, усхићивати; пр. ан-шантиран.


Anšlus priključenje, pripajanje, prisajedinjenje, pridruženje, spa-janje; p...
Anšerirati trg. nuditi više, dati više pri nadmetanju; poskupljivati, podizati ...
Anšer trg. bolja ponuda na javnoj prodaji; podizanje cene, poskuplji-vanje...
Anšantirati očarati, oča-ravati, opčiniti, opčišavati, zadiviti, zadivljavati, ...
Ansilaža smeštanje žita u podzemne rupe, u silose, radi čuvanja, utrapljavan...
Ansent voj. obim, nasip, bedem, pojas nekog utvrđenja, spoljašnji delovi j...
Sve reči na slovo a