Skip to main content

Ansilaža značenje

šta znači Ansilaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Ansilaža (fr. silo, ensilage) smeštanje žita u podzemne rupe, u silose, radi čuvanja, utrapljavanje voća i povrća.

Reč Ansilaža sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. сило, енсилаге) смештање жита у подземне рупе, у силосе, ради чувања, утрапљавање воћа и поврћа.


Anšlus priključenje, pripajanje, prisajedinjenje, pridruženje, spa-janje; p...
Anšerirati trg. nuditi više, dati više pri nadmetanju; poskupljivati, podizati ...
Anšer trg. bolja ponuda na javnoj prodaji; podizanje cene, poskuplji-vanje...
Anšantirati očarati, oča-ravati, opčiniti, opčišavati, zadiviti, zadivljavati, ...
Ansilaža smeštanje žita u podzemne rupe, u silose, radi čuvanja, utrapljavan...
Ansent voj. obim, nasip, bedem, pojas nekog utvrđenja, spoljašnji delovi j...
Sve reči na slovo a