Skip to main content

Anspija značenje

šta znači Anspija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anspija (od grčke reči: ap-, epos reč)medicina: nesposobnost govorenja, nemoća, slabost.

Reč Anspija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, епос реч) мед. неспособност говорења, немоћа, слабост.


Anšlus priključenje, pripajanje, prisajedinjenje, pridruženje, spa-janje; p...
Anšerirati trg. nuditi više, dati više pri nadmetanju; poskupljivati, podizati ...
Anšer trg. bolja ponuda na javnoj prodaji; podizanje cene, poskuplji-vanje...
Anšantirati očarati, oča-ravati, opčiniti, opčišavati, zadiviti, zadivljavati, ...
Ansilaža smeštanje žita u podzemne rupe, u silose, radi čuvanja, utrapljavan...
Ansent voj. obim, nasip, bedem, pojas nekog utvrđenja, spoljašnji delovi j...
Sve reči na slovo a