Skip to main content

Ar značenje

šta znači Ar

Na latinici: Definicija i značenje reči Ar (latinski agea površina) jedinica za merenje površina = 100 t2.

Reč Ar sastoji se od 2 slova.

На Ћирилици: (лат. агеа површина) јединица за мерење површина = 100 т2.


ARTERIJSKA HIPERTENZIJA Arterijska hipertenzija je, po definiciji Svetske zdravstvene organiz...
Aršlama bog. trešnja ; vrsta crnog luka....
Aršin stara mera za dužinu: lakat, rif....
Arhocela med. prosutost, prodor zadnjeg creva....
Arhoptoza med. spadnutost zadnjeg creva. arhoragija krvarenje iz zadnjeg cr...
Arhont vladalac, poglavar; najviši državni činovnik u Ateni posle propasti ...
Sve reči na slovo a