Skip to main content

Aridan značenje

šta znači Aridan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aridan (latinski aridus) suv, sušan, spržen; jalov, neplodan, mršav;figurativno: suvoparan.

Reč Aridan sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. аридус) сув, сушан, спржен; јалов, неплодан, мршав; фиг. сувопаран.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a