Skip to main content

Aritmomanija značenje

šta znači Aritmomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aritmomanija (od grčke reči: arithmos, mania ludilo)medicina: neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i svačega.

Reč Aritmomanija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аритхмос, маниа лудило) мед. неодољиви нагон за сталним бројањем и пребројавањем свега и свачега.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a