Skip to main content

Aritmus značenje

šta znači Aritmus

Na latinici: Definicija i značenje reči Aritmus (od grčke reči: a-, rythmos takt)medicina: nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa.

Reč Aritmus napisana unazad: aritmus i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, рyтхмос такт) мед. неправилност, нарочито куцања била, пулса.

Slično: 
Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a