Skip to main content

Aritmus značenje

šta znači Aritmus

Na latinici: Definicija i značenje reči Aritmus (od grčke reči: a-, rythmos takt)medicina: nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa.

Reč Aritmus sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, рyтхмос такт) мед. неправилност, нарочито куцања била, пулса.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a