Skip to main content

Aritmogrif značenje

šta znači Aritmogrif

Na latinici: Definicija i značenje reči Aritmogrif (od grčke reči: arithmos broj, gryphos zagonetka) zagonetka izražena brojevima.

Reč Aritmogrif napisana unazad: firgomtirA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аритхмос број, грyпхос загонетка) загонетка изражена бројевима.

Slično: 
Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a