Skip to main content

Aritmogrif značenje

šta znači Aritmogrif

Na latinici: Definicija i značenje reči Aritmogrif (od grčke reči: arithmos broj, gryphos zagonetka) zagonetka izražena brojevima.

Reč Aritmogrif sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аритхмос број, грyпхос загонетка) загонетка изражена бројевима.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a