Skip to main content

Aritmometar značenje

šta znači Aritmometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Aritmometar (od grčke reči: arithmos, metron mera) sprava (ili: mašina) za računanje, računaljka.

Reč Aritmometar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аритхмос, метрон мера) справа (или: машина) за рачунање, рачунаљка.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a