Skip to main content

Ariditet značenje

šta znači Ariditet

Na latinici: Definicija i značenje reči Ariditet (latinski ariditas) suvoća, sušnost, suša; mršavost; neplodnost, jalovost;figurativno: suvoparnost.

Reč Ariditet sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аридитас) сувоћа, сушност, суша; мршавост; неплодност, јаловост; фиг. сувопарност.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a