Skip to main content

Aridura značenje

šta znači Aridura

Na latinici: Definicija i značenje reči Aridura (od latinske reči: aridura)medicina: sušenje, mršavljenje; mršavost, slabost.

Reč Aridura sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. аридура) мед. сушење, мршављење; мршавост, слабост.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a