Skip to main content

Arija značenje

šta znači Arija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arija (ital. aria,od francuske reči: air) pesma lirskog sadržaja koja se peva; način pevanja, na-pev, melodija.

Reč Arija sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. ариа, фр. аир) песма лирског садржаја која се пева; начин певања, на-пев, мелодија.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a