Skip to main content

Arijanizam značenje

šta znači Arijanizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Arijanizam učenje aleksandrijskog sveštenika Arija, iz IV veka, koji je tvrdio da Hristos nije bog, nego običan čovek.

Reč Arijanizam sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: учење александријског свештеника Арија, из ИВ века, који је тврдио да Христос није бог, него обичан човек.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a