Skip to main content

Arijci značenje

šta znači Arijci

Na latinici: Definicija i značenje reči Arijci (sskr. agua, pere. arija) pl. ime kojim su indoevropski (arijski) stanovnici Indije, Persije iistorija: Irana sami sebe nazivali; u novije doba, ovim se imenom nazivaju svi Indoevropljani; Arijevci; arijski jezici svi indoevropski jezici.

Reč Arijci sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (сскр. агуа, пере. арија) пл. име којим су индоевропски (аријски) становници Индије, Персије и ист. Ирана сами себе називали; у новије доба, овим се именом називају сви Индоевропљани; Аријевци; аријски језици сви индоевропски језици.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a