Skip to main content

Arijer-ban značenje

šta znači Arijer-ban

Na latinici: Definicija i značenje reči Arijer-ban (fr. arriere-ban) vojska: poslednja odbrana.

Reč Arijer-ban sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. арриере-бан) вој. последња одбрана.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a