Skip to main content

Arijergarda značenje

šta znači Arijergarda

Na latinici: Definicija i značenje reči Arijergarda (fr. arriere-garde) vojska: zaštitno odeljenje, zaštitnica, odstupnica.

Reč Arijergarda sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. арриере-гарде) вој. заштитно одељење, заштитница, одступница.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a