Skip to main content

Ariman značenje

šta znači Ariman

Na latinici: Definicija i značenje reči Ariman (pere. Ahriman) ion-, u zendskoj reli-giji i Zaratustrinom učenju: simbol nega-tivnog principa, bog i praizvor svega zla, poglavica zlih duhova, večni protivnik Ormuzda.

Reč Ariman napisana unazad: ariman i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. Ахриман) ион-, у зендској рели-гији и Заратустрином учењу: симбол нега-тивног принципа, бог и праизвор свега зла, поглавица злих духова, вечни противник Ормузда.

Slično: 
Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a