Skip to main content

Ariozo značenje

šta znači Ariozo

Na latinici: Definicija i značenje reči Ariozo (ital. arioso) muz. pevajući, u vidu arije; ih. kratak melodičan komad koji se umeće u rečitativ.

Reč Ariozo sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. ариосо) муз. певајући, у виду арије; их. кратак мелодичан комад који се умеће у речитатив.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a