Skip to main content

Aristarh značenje

šta znači Aristarh

Na latinici: Definicija i značenje reči Aristarh (od grčke reči: Aristarchos) najveći aleksandrijski gramatičar, čuven kao kritičar pesama Homerovih i Pindarovih;figurativno: strog i pravedan sudija u pitanjima umetnosti; pr. aristarhski.

Reč Aristarh sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. Аристарцхос) највећи александријски граматичар, чувен као критичар песама Хомерових и Пиндарових; фиг. строг и праведан судија у питањима уметности; пр. аристархски.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a