Skip to main content

Aristokrat(a) značenje

šta znači Aristokrat(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Aristokrat(a) (od grčke reči: aristokrates) plemić po rođenju ili položaju; prijatelj i član aristokratije, vladavine plemića.

Reč Aristokrat(a) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аристократес) племић по рођењу или положају; пријатељ и члан аристократије, владавине племића.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a