Skip to main content

Aristokratija značenje

šta znači Aristokratija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aristokratija (od grčke reči: aristokratia) vladavina plemstva; plemićki stalež, plemstvo.

Reč Aristokratija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аристократиа) владавина племства; племићки сталеж, племство.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a