Skip to main content

Aristolohika značenje

šta znači Aristolohika

Na latinici: Definicija i značenje reči Aristolohika (od grčke reči: aristos najbolji, locheia porađanje) pl. ned. sredstva koja pomažu porađanje, naročito čišćenje porodilje.

Reč Aristolohika napisana unazad: akiholotsirA i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. аристос најбољи, лоцхеиа порађање) пл. нед. средства која помажу порађање, нарочито чишћење породиље.

Slično: 
Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a