Skip to main content

Aritmetičar značenje

šta znači Aritmetičar

Na latinici: Definicija i značenje reči Aritmetičar (od grčke reči: arithmetikos) onaj koji se bavi aritmetikom ili zna aritmetiku; veštak u računanju.

Reč Aritmetičar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аритхметикос) онај који се бави аритметиком или зна аритметику; вештак у рачунању.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a