Skip to main content

Aritmetički značenje

šta znači Aritmetički

Na latinici: Definicija i značenje reči Aritmetički (od grčke reči: arithmetikćc) koji spada u računanje, koji se može predstaviti ili rešiti brojevima, računski; aritmetička sredina nekih brojeva jeste zbir tih brojeva podeljen brojem od onoliko jedinica koliko je tih brojeva;isto znači i geometrijska sredina; v. progresija.

Reč Aritmetički sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аритхметикћц) који спада у рачунање, који се може представити или решити бројевима, рачунски; аритметичка средина неких бројева јесте збир тих бројева подељен бројем од онолико јединица колико је тих бројева; уп. геометријска средина; в. прогресија.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a