Skip to main content

Arivaža značenje

šta znači Arivaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Arivaža (fr. arrivage) pristajanje, dolazak lađa u pristanište; dolazak; dovoz robe; dovezena roba.

Reč Arivaža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. арриваге) пристајање, долазак лађа у пристаниште; долазак; довоз робе; довезена роба.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a