Skip to main content

Arivist(a) značenje

šta znači Arivist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Arivist(a) (fr. arriver postići, arriviste) bezobziran lovac na zvanja i položaje, karijerist, gurgur, laktaš.

Reč Arivist(a) sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. арривер постићи, арривисте) безобзиран ловац на звања и положаје, каријерист, гургур, лакташ.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a