Skip to main content

Arivizam značenje

šta znači Arivizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Arivizam (fr. arriver postići) osobina onih koji, bez ikakvih obzira, love zvanja i položaje, gurgurstvo, laktaštvo.

Reč Arivizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. арривер постићи) особина оних који, без икаквих обзира, лове звања и положаје, гургурство, лакташтво.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a