Skip to main content

Arizacija značenje

šta znači Arizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Arizacija (sskr. agua) pretvaranje u Arijce; naročito: prevođenje pojedinih preduzeća iz jevrejskih u arijevske ruke (ovo je na strahovito nečovečan način sprovodio Hitlerov nacistički režim u Nemačkoj pre i za vreme drugog svetskog rata).

Reč Arizacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (сскр. агуа) претварање у Аријце; нарочито: превођење појединих предузећа из јеврејских у аријевске руке (ово је на страховито нечовечан начин спроводио Хитлеров нацистички режим у Немачкој пре и за време другог светског рата).


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a