Skip to main content

Asai značenje

šta znači Asai

Na latinici: Definicija i značenje reči Asai (ital. assai,od francuske reči: assez) kuz. veoma, vrlo.

Reč Asai sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. ассаи, фр. ассез) куз. веома, врло.


Asacija kuvanje jela i lekova u njihovom sopstvenom soku....
Asasinator prav. podstrekač na izvršenje mučkog ubistva....
Asasinat prav. mučko ubistvo, umorstvo; nasilje....
Asanirati popraviti opšte zdravstveno stanje u nekom mestu, kraju, nekoj drža...
Asanzer dizalica, uspinjača, lift; up. ascenzor...
Asanacija smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca, u nekom gradu, kraju...
Sve reči na slovo a