Skip to main content

Asasinat značenje

šta znači Asasinat

Na latinici: Definicija i značenje reči Asasinat (od latinske reči: assassinatum)pravo: mučko ubistvo, umorstvo; nasilje.

Reč Asasinat sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. ассассинатум) прав. мучко убиство, уморство; насиље.


Asacija kuvanje jela i lekova u njihovom sopstvenom soku....
Asasinator prav. podstrekač na izvršenje mučkog ubistva....
Asasinat prav. mučko ubistvo, umorstvo; nasilje....
Asanirati popraviti opšte zdravstveno stanje u nekom mestu, kraju, nekoj drža...
Asanzer dizalica, uspinjača, lift; up. ascenzor...
Asanacija smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca, u nekom gradu, kraju...
Sve reči na slovo a