Skip to main content

Asanzer značenje

šta znači Asanzer

Na latinici: Definicija i značenje reči Asanzer (fr. ascenseur) dizalica, uspinjača, lift; up. ascenzor

Reč Asanzer sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. асценсеур) дизалица, успињача, лифт; уп. асцензор


Asacija kuvanje jela i lekova u njihovom sopstvenom soku....
Asasinator prav. podstrekač na izvršenje mučkog ubistva....
Asasinat prav. mučko ubistvo, umorstvo; nasilje....
Asanirati popraviti opšte zdravstveno stanje u nekom mestu, kraju, nekoj drža...
Asanzer dizalica, uspinjača, lift; up. ascenzor...
Asanacija smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca, u nekom gradu, kraju...
Sve reči na slovo a