Skip to main content

Asanirati značenje

šta znači Asanirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Asanirati (latinski sanus,od francuske reči: assainir) popraviti (ili: popravljati) opšte zdravstveno stanje u nekom mestu, kraju, nekoj državi- zavođenjem niza higijenskih mera: čistoće, isušivanja podvodnih mesta itd.

Reč Asanirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. санус, фр. ассаинир) поправити (или: поправљати) опште здравствено стање у неком месту, крају, некој држави- завођењем низа хигијенских мера: чистоће, исушивања подводних места итд.


Asacija kuvanje jela i lekova u njihovom sopstvenom soku....
Asasinator prav. podstrekač na izvršenje mučkog ubistva....
Asasinat prav. mučko ubistvo, umorstvo; nasilje....
Asanirati popraviti opšte zdravstveno stanje u nekom mestu, kraju, nekoj drža...
Asanzer dizalica, uspinjača, lift; up. ascenzor...
Asanacija smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca, u nekom gradu, kraju...
Sve reči na slovo a