Skip to main content

Asasinator značenje

šta znači Asasinator

Na latinici: Definicija i značenje reči Asasinator (od latinske reči: assassinator)pravo: podstrekač na izvršenje mučkog ubistva.

Reč Asasinator sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. ассассинатор) прав. подстрекач на извршење мучког убиства.


Asacija kuvanje jela i lekova u njihovom sopstvenom soku....
Asasinator prav. podstrekač na izvršenje mučkog ubistva....
Asasinat prav. mučko ubistvo, umorstvo; nasilje....
Asanirati popraviti opšte zdravstveno stanje u nekom mestu, kraju, nekoj drža...
Asanzer dizalica, uspinjača, lift; up. ascenzor...
Asanacija smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca, u nekom gradu, kraju...
Sve reči na slovo a