Skip to main content

Asamar značenje

šta znači Asamar

Na latinici: Definicija i značenje reči Asamar (latinski assus pečen, amarus gorak) hen. proizvodi raspadanja koji se stvaraju pri zagrevanju životinjskih ili biljnih materija i daju im začinski ukus, npr. kora od hleba, površina pečenja i dr.

Reč Asamar sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. ассус печен, амарус горак) хен. производи распадања који се стварају при загревању животињских или биљних материја и дају им зачински укус, нпр. кора од хлеба, површина печења и др.


Asacija kuvanje jela i lekova u njihovom sopstvenom soku....
Asasinator prav. podstrekač na izvršenje mučkog ubistva....
Asasinat prav. mučko ubistvo, umorstvo; nasilje....
Asanirati popraviti opšte zdravstveno stanje u nekom mestu, kraju, nekoj drža...
Asanzer dizalica, uspinjača, lift; up. ascenzor...
Asanacija smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca, u nekom gradu, kraju...
Sve reči na slovo a