Skip to main content

Asibilacija značenje

šta znači Asibilacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asibilacija (od latinske reči: assibilatio)gramatika: spajanje jednog glasa sa šuštavim glasom (ž ili š), ili pretvaranje nekog glasa u šušta-vi glas.

Reč Asibilacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. ассибилатио) грам. спајање једног гласа са шуштавим гласом (ж или ш), или претварање неког гласа у шушта-ви глас.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a