Skip to main content

Asistencija značenje

šta znači Asistencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asistencija (od latinske reči: assistentia) pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo.

Reč Asistencija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. ассистентиа) помагање, помоћ, потпора; присуство.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a