Skip to main content

Asistolija značenje

šta znači Asistolija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asistolija (od grčke reči: a-, systole skupljanje, stezanje) ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radne nedo-voljnosti srčanog mišića, nestezanje srca.

Reč Asistolija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, сyстоле скупљање, стезање) нед. општи назив за све оне тешке поремећаје у организму услед радне недо-вољности срчаног мишића, нестезање срца.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a