Skip to main content

Asitija značenje

šta znači Asitija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asitija (od grčke reči: asitia nejedenje, gladovanje) post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane.

Reč Asitija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аситиа неједење, гладовање) пост; недостатак воље за јелом, нејешност; недостатак хране.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a