Skip to main content

Asistirati značenje

šta znači Asistirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Asistirati (latinski assistere) pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu.

Reč Asistirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ассистере) помагати некоме у послу; пратити некога; присуствовати чему.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a