Skip to main content

Asignacija značenje

šta znači Asignacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asignacija (latinski assignatio) d oznaka, uputnica, nalog za isplatu.

Reč Asignacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ассигнатио) д ознака, упутница, налог за исплату.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a