Skip to main content

Asignant značenje

šta znači Asignant

Na latinici: Definicija i značenje reči Asignant (latinski assignans) onaj koji šalje novac, doznačilac.

Reč Asignant sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. ассигнанс) онај који шаље новац, дозначилац.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a