Skip to main content

Asignatar značenje

šta znači Asignatar

Na latinici: Definicija i značenje reči Asignatar (od latinske reči: assignatarius) lice na koje glasi uputnica ili doznaka, primalac novca po uputnici ili nalogu.

Reč Asignatar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. ассигнатариус) лице на које гласи упутница или дознака, прималац новца по упутници или налогу.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a