Skip to main content

Asignirati značenje

šta znači Asignirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Asignirati (latinski assignare) upugnicom dozna-čiti (ili: doznačivati), izdati (ili: izdavati) nalog za isplatu neke sume.

Reč Asignirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ассигнаре) упугницом дозна-чити (или: дозначивати), издати (или: издавати) налог за исплату неке суме.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a