Skip to main content

Asilabija značenje

šta znači Asilabija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asilabija (od grčke reči: a- ne, syllabe slog) nesposobnost sleganja viđenih slova u slogove.

Reč Asilabija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, сyллабе слог) неспособност слегања виђених слова у слогове.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a