Skip to main content

Asilogističan značenje

šta znači Asilogističan

Na latinici: Definicija i značenje reči Asilogističan (od grčke reči: a-, syllogismos posredni zaključak) logika: iz koga se ne može izvesti zaključak.

Reč Asilogističan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, сyллогисмос посредни закључак) лог. из кога се не може извести закључак.


Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a