Skip to main content

Asimetričan značenje

šta znači Asimetričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Asimetričan koji nema simetrije, nesrazme-ran, neskladan, nejednak.

Reč Asimetričan napisana unazad: nairtemisA i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: који нема симетрије, несразме-ран, нескладан, неједнак.

Slično: 
Ašikovati voditi ljubav....
Asitija post; nedostatak volje za jelom, neješnost; nedostatak hrane....
Asistolija ned. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radn...
Asistirati pomagati nekome u poslu; pratiti nekoga; prisustvovati čemu....
Asistencija pomaganje, pomoć, potpora; prisustvo....
Asistent lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za...
Sve reči na slovo a